top of page

Drunk Live Zoom Party

ຂ້ອຍເອົາມັນຄືນ!! ສັນຍາວ່າຈະບໍ່ຜ່ານເຈົ້າຕະຫຼອດ 🥴🤣 #ໄຂມັນ ຖ້າທ່ານບໍ່ເຄີຍໄປ #drunklivezoomparty ມັນເປັນພື້ນຖານພຽງແຕ່ຂໍ້ແກ້ຕົວທີ່ຈະຢູ່ເຮືອນແລະເມົາ, ແຕ່ມີ ppl ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານໄດ້ຮັບການສົນທະນາແລະ comradery ໂດຍບໍ່ມີການ pants 🤣 ຟຣີ/ສ່ວນຕົວ/ເຊີນເທົ່ານັ້ນ

ການລົງທະບຽນຖືກປິດ
ເບິ່ງເຫດການອື່ນໆ
Drunk Live Zoom Party
Drunk Live Zoom Party

Time & Location

21 ສ.ຫ. 2020, 22:00

Facebook ແລະ Instagram Live

Share this event

bottom of page